Lainankilpailuttaja.fi – Käyttöehdot

1 § Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat WebCube Oy:n (“WebCube Oy” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelua sekä Lainankilpailuttaja.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Lainankilpailuttaja.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Lainankilpailuttaja.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Lainankilpailuttaja.fi on itsenäinen kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Lainankilpailuttaja.fi voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, lainanvälittäjien (Sambla Group Oy & Sortter Oy) ja luotonantajan välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Lainankilpailuttaja.fi ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain Lainankilpailuttaja.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

2 § Lainankilpailuttaja.fi:n käyttö

Käyttämällä Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja lainanhaussa, annat WebCube Oy:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä Sambla Group Oy:n tai Sortter Oy:n kanssa. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.

Käyttääksesi Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

Lainankilpailuttaja.fi palvelun käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.

Lainanhakijan on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto Lainankilpailuttaja.fin sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmasosapuoli pääsee niihin käsiksi.

Jos herää epäilys, että luvaton henkilö on päässyt käsiksi käyttäjänimeen ja/tai salasanaan, lainanhakijan on heti informoitava Lainankilpailuttaja.fi:tä ja vaihdettava käyttäjänimensä ja/tai salasanansa. Lainanhakija on vastuussa kaikesta toiminnasta Lainankilpailuttaja.fi:n sivulla hänen käyttäjätunnuksensa alaisuudessa, sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, joka hänelle on annettu.

3 § Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiedot, jotka hän antaa Lainankilpailuttaja.fi:n lainahakemuksessa, ovat oikein ja pitävät paikkansa. Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti kohdistuu.

Lainanhakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille, Sambla Group Oy:lle ja Sortter Oy:lle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

Sambla Group Oy tai Sortter Oy vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotka olet meille antanut, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Lainanhakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta. Lainasopimus tehdään yhdenmukaiseksi luotonantajan toiminnan mukaan. WebCube Oy, Sambla Group Oy tai Sortter Oy ei ole osapuoli lainasopimuksissa, eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.

Käyttämällä Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja, annat suostumuksen Sambla Group Oy:lle, Sortter Oy:lle ja meille saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä. Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.

Käyttämällä Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja annat suostumuksen Sambla Group Oy:lle, SOrtter Oy:lle ja meille saada tietoa lainahakemuksesi ja lainasopimuksesi käsittelyyn sekä asiakkuuteesi liittyen lainanantajalta tai pankilta. Me, Sambla Group Oy ja Sortter Oy voimme myös välittää antamaasi tietoa lainanantajalle tai pankille sekä keskustella heidän kanssaan lainahakemuksestasi, hakemusliitteistä, lainasopimuksesta sekä asiakkuudestasi lainanantajan tai pankin kanssa.

Käyttämällä Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja annat suostumuksen luotonantajalle luovuttaa meille tietoa lainahakemuksestasi, luotonantajan lainapäätöksestä ja lainan nostoon liittyviä tietoja sekä luotonantajan kanssa jo solmitun asiakkuuden peruuntumiseen liittyviä tietoja.

Huomaa, että sekä Sambla Group Oy, Sortter Oy sekä luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut. Me, Sambla Group Oy, Sortter Oy tai luotonantajat eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet lainaa, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja asumiskulut, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen lainanlyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

4 § Lainankilpailuttaja.fi:n Toiminta & luvallisuus

Huomaa, että Lainankilpailuttaja.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

WebCube Oy voi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn Lainankilpailuttaja.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos WebCube Oy epäilee lainanhakijan käyttävän Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

5 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Lainankilpailuttaja.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan WebCube Oy:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia Lainankilpailuttaja.fi:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti WebCube Oy:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

6 § Vastuuvapaus

Lainankilpailuttaja.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. WebCube Oy voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Lainankilpailuttaja:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

WebCube Oy toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjien (Sambla Group Oy & Sortter Oy) ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä, tai heidän myöntämistään lainoistaan.

7 § Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen WebCube Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista WebCube Oy:n ja lainanhakijan välillä. Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota ystävällisesti yhteyttä luotonantajaan ja tutustu heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua lainasopimuksen.

Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

8 § Muut ehdot

MUUTOKSET

WebCube Oy on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko WebCube Oy:n verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

TOIMEKSIANTO

WebCube Oy on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Lainankilpailuttaja.fi liittyen.

Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

YLIVOIMAISET ESTEET

Mikään osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme Lainankilpailuttaja.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

WebCube Oy
Salmentie 1, A13
63300 Alavus
www.lainankilpailuttaja.fi
Asiakaspalvelu: info(at)webcube.fi
Toiminnan kenttä: Kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu
Yrityksen Y-tunnus: 2658911-6

Päivitetty 5.4.2024

Olemme yhteistyössä monien pankkien ja rahoituslaitoksien kanssa ja näin pyrimme aina hankkimaan sinulle edullisimman lainan parhailla mahdollisilla ehdoilla. Saat kauttamme lainan nopeammin, edullisimmin ja helpoimmin.